Bouwrijp maken fase 1 in volle gang!

Bouwrijp maken fase 1 in volle gang!

Ben je onlangs langs de projectlocatie gekomen? Dan is het je wellicht opgevallen dat daar hard gewerkt wordt. Voordat er gestart kan worden met de realisatie van de 1e fase, zijn er een aantal dingen die gedaan moeten worden. Eerder vertelden wij al over de sloop van de bestaande gebouwen. Daarna is de voorbelasting aangebracht, welke nog op een deel van de locatie aanwezig is. Op dit moment is onze civiele aannemer J. Bos en Zn. uit Moordrecht druk bezig met het bouwrijp maken. In deze fase wordt onder andere de riolering aangebracht, worden bouwwegen aangelegd en kabels en leidingen gelegd door de NUTS partijen. Ook worden de ‘bouwputten’ uitgegraven zodat daar later door aannemer Van Zanten Bouw de fundering van de woningen en het appartementengebouw in aangebracht kan worden. De planning is dat er in juni 2023 gestart zal worden met de realisatie van fase 1. Bekijk de video om te zien hoe het er nu uitziet op locatie: https://youtu.be/UMWIyZqE5H8