KIEM volop in ontwikkeling

KIEM volop in ontwikkeling

KIEM is volop in ontwikkeling. Niet alleen de verkoop van de woningen loopt voorspoedig, ook op locatie wordt er hard gewerkt. Eerder berichtten wij al dat de voorbelasting op het eerste deel van de locatie was aangebracht, inmiddels is de zetting bereikt en wordt het overgebleven zand van fase 1 verplaatst naar het tweede deel van de locatie. Deze werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Zodra het zand is verplaatst start het bouwrijp maken van fase 1. De planning is dat er in april 2023 gestart kan worden met de realisatie van de eerste woningen. 

Heb jij je nog niet ingeschreven voor een woning, wacht dan niet te lang! 

Inschrijven voor een woning kan via het online inschrijfformulier